Η GasanMamo Insurance (GMI) προσφέρει μέσα από την ΕΛΠΑ Ασφάλειες ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου σε όλη την Ελλάδα. 

 

Μάθετε περισσότερα για την GasanMamo Insurance εδώ.

 

Η ΕΛΠΑ Ασφάλειες - GasanMamo Insurance προσφέρει 3 επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης, μέσα από τα πακέτα ELPA Basic, ELPA Plus και ELPA Full. 

 

Πακέτο ELPA Basic

 

To πακέτο Basic απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. Περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

 

 • Αστική Ευθύνη

 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά του Καλυπτόμενου Οχήματος

 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Προεξέχον Φορτίο

 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Διαρροή Υγρών

 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων ή κατά τη μεταφορά

 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 3.000€

 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση

 

Πακέτο ELPA Plus

 

Το πακέτο Plus απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν, πλην της κάλυψης της Αστικής τους Ευθύνης έναντι τρίτων, πιο ολοκληρωμένη προστασία του οχήματός τους με καλύψεις όπως Φωτιά και Κλοπή.

 

Οι καλύψεις του πακέτου Plus είναι:

 

 • Αστική Ευθύνη

 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά του Καλυπτόμενου Οχήματος

 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Προεξέχον Φορτίο

 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Διαρροή Υγρών

 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων ή κατά τη μεταφορά

 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 3.000€

 • Κλοπή Ολική και Μερική

 • Φυσικά Φαινόμενα και Θεομηνίες

 • Κάλυψη Χαλαζιού

 • Πυρός / Τρομοκρατικές Ενέργειες / Στάσεις / Απεργίες

 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση
   

 

Πακέτο ELPA Full

 

Το πακέτο full είναι το πιο πλήρες πακέτο της GasanMamo Insurance και σκοπό έχει να παρέχει πλήρη προστασία στον ασφαλισμένο για οποιοδήποτε ατύχημα ή τυχαίο γεγονός, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας του ή μη. Είναι αυτό που αποκαλούμε «Μικτή Ασφάλιση» και δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει μεταξύ 3 επιπέδων απαλλαγής (500€, 1000€ ή 1500€):

 

Το πακέτο full παρέχει τις εξής καλύψεις:

 

 • Αστική Ευθύνη

 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά του Καλυπτόμενου Οχήματος

 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Προεξέχον Φορτίο

 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Διαρροή Υγρών

 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων ή κατά τη μεταφορά

 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 3.000€

 • Κλοπή Ολική και Μερική

 • Φυσικά Φαινόμενα και Θεομηνίες

 • Κάλυψη Χαλαζιού

 • Πυρός / Τρομοκρατικές Ενέργειες / Στάσεις / Απεργίες

 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση

 • Ίδιες Ζημιές (Απαλλαγή 500€ ή 1000€ ή 1500€

Προαιρετικές Καλύψεις 

Σε όλα τα παραπάνω πακέτα, ο ασφαλισμένος μπορεί να προσθέσει προαιρετικά τις κάτωθι καλύψεις:

 • Θραύση Κρυστάλλων 

 • Ζημιές στους Αερόσακους

 • Νομική Προστασία 3.000€