Δίκτυο Συνεργατών

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ απολαμβάνει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, που αριθμεί πάνω από 700 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.