Οργανόγραμμα

Το συνεχώς αυξανόμενο προσωπικό της ΕΛΠΑ Ασφάλειες αποτελείται από 23 άτομα. 20 άτομα βρίσκονται στα Κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα, και 3 άτομα στο υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Ο πωλησιακός μηχανισμός υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών που αριθμεί πάνω από 700 ανεξάρτητους ασφαλιστές σε όλη την Ελλάδα. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το οργανόγραμμα της εταιρείας μας και τα εσωτερικά τηλέφωνα επικοινωνίας του προσωπικού.