Τι κάνουμε σε περίπτωση εμπλοκής μας σε τροχαίο ατύχημα

Διασφάλιση ομαλής διεξαγωγής της κυκλοφορίας χωρίς να αλλοιωθούν τα στοιχεία στον τόπο του ατυχήματος.

Αυτό που πρώτα από όλα πρέπει να γίνει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, είναι, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να σταματήσουν στο σημείο και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προειδοποίησης των άλλων οδηγών πχ με την χρήση τριγώνου, ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα, ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων.

Επειδή η μετακίνηση των οχημάτων είναι πιθανό να αλλάξει κάποια δεδομένα στον τόπο του ατυχήματος και να επηρεαστεί το θέμα της υπαιτιότητας συνιστάται να μην μετακινούνται τα οχήματα.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, τυχαίνει τα οχήματα να είναι σε τέτοιο σημείο, ώστε να πρέπει να μετακινηθούν, τόσο για να διευκολύνουν την κυκλοφορία, όσο και γενικότερα για θέμα ασφάλειας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται πριν την μετακίνηση οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να τραβήξουν κάποιες φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι διατηρούν στο αρχείο τους την αρχική θέση των οχημάτων για μελλοντική χρήση από την ασφαλιστική τους εταιρία ή τις Αστυνομικές Αρχές

Κλήση στην φροντίδα ατυχήματος και δήλωση ευθύνης

Αφού διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των διερχομένων οχημάτων, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί πρέπει να καλέσουν την Φροντίδα Ατυχήματος για να καταγράψει το συμβάν. Η Φροντίδα Ατυχήματος είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο και το αντίστοιχο τηλέφωνο Φροντίδας Ατυχήματος της ΕΛΠΑ Ασφάλειες είναι το 2106898710. 

Η φροντίδα ατυχήματος θα φωτογραφίσει το σημείο του ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα καλέσει τους οδηγούς, να συμπληρώσουν το έγγραφο δήλωσης ατυχήματος, όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Σημαντικό για την ομαλή διεκπεραίωση της αποζημίωσης είναι η ξεκάθαρη αποδοχή ευθύνης, η οποία θα αποτυπώνεται στις εκάστοτε δηλώσεις του κάθε εμπλεκόμενου. 

Ανταλλαγή στοιχείων οδηγών και μαρτύρων

Επιτακτική ανάγκη είναι πάντως, τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους στοιχεία, ενώ, πολύ σημαντικό είναι, σε περίπτωση που υπάρχουν μάρτυρες, να κρατηθούν και τα στοιχεία των μαρτύρων, καθώς μπορεί στο μέλλον, να διαφωτίσουν ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η φροντίδα ατυχήματος καταγράφει από τη μεριά της, όλα τα διαθέσιμα σε αυτή στοιχεία. 

Πότε επιβάλλεται η κλήση στην Τροχαία

Καλό είναι πάντα, πέρα από την βοήθεια ατυχήματος να γίνεται και η αντίστοιχη κλήση στον σταθμό της Τροχαίας της περιοχής, ώστε να καταγραφεί το συμβάν. Το απόσπασμα της Τροχαίας είναι βασικό στοιχείο για την αποζημίωση του οδηγού που δεν φέρει ευθύνη, εφόσον είναι υπογεγραμμένο από τα εμπλεκόμενα μέρη και η μία πλευρά δέχεται την υπαιτιότητα.

Στο απόσπασμα της καταγραφής της Τροχαίας καλούνται να υπογράψουν οι εμπλεκόμενοι οδηγοί και να περιγράψουν στο αστυνομικό όργανο τις πορείες τους.

Με βάση το υπογεγραμμένο έντυπο της Τροχαίας είναι εύκολο για την ασφαλιστική εταιρία να βγάλει συμπέρασμα, ως προς το πώς εκινείτο ο ένας και ο άλλος οδηγός, και το ποιος φέρει την ευθύνη. Μάλιστα, στην καταγραφή της Τροχαίας αναφέρονται σε ειδικό σημείο οι υπάρχουσες σημάνσεις, όπως μία σήμανση ΣΤΟΠ, οπότε αν ένας οδηγός υπογράψει το σχετικό έγγραφο, ότι είχε πορεία στην οποία υπήρχε ΣΤΟΠ, εξάγονται και τα ανάλογα συμπεράσματα.

Τι κάνουμε σε περίπτωση τραυματισμού

Στις περιπτώσεις, όπου έχουμε τραυματισμό, θα πρέπει να κληθεί άμεσα η αρμόδια αστυνομική αρχή, για να καταγράψει το συμβάν, τα εμπλεκόμενα μέρη να καλέσουν άλλες Αρχές όπως το ΕΚΑΒ, πυροσβεστική και να φροντίσουν για την διασφάλιση της ασφάλειας του τραυματία.

Οι τραυματίες δεν πρέπει ποτέ να μετακινούνται. Εάν τραυματίας είναι ένας μοτοσικλετιστής που φοράει κράνος και είναι στο οδόστρωμα, μία προσπάθεια βοήθειας ώστε να βγάλουμε το κράνος του, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά ή να επιδεινώσει τον τραυματισμό του. Οι οδηγοί θα πρέπει να περιμένουν το ΕΚΑΒ, κάνοντας όσες ενέργειες απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του τραυματία, μέχρι να επιληφθούν οι αρμόδιες Αρχές.