Χρήσιμα Τηλέφωνα

Κεντρικά Γραφεία ΕΛΠΑ Ασφάλειες

 

Τηλ: 2106898710

Fax: 2106898712

email: info@elpaasfaleies.gr 

Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος

Τηλ: 2310422307 

Fax: 2310422317

email: ekdoseis-thes@elpaasfaleies.gr

Φροντίδα Ατυχήματος ΕΛΠΑ Ασφάλειες 

Τηλ: 2106898710 

Τηλέφωνο Πραγματογνωμόνων 

Τηλ: 2106898710